א

 איצטרובלנית שונת עלים

iztarov.png

 סגול לילכי

 סתיו וחורף

 0.8-1 מטר

 קרינת שמש ישירה או הצללה חלקית

 באביב

 כל הארץ